Taisyklės

1. Į klubą įleidžiami ne jaunesni nei 18 metų lankytojai, pateikę asmens tapatybę įrodantį pažymėjimą.
2. Į klubą neįleidžiami asmenys su sportine ar darbine apranga bei avalyne.
3. Į klubą neįleidžiami nuo alkoholio ar kitokių psichotropinių medžiagų apsvaigę asmenys.
4. Lankytojai klube įsipareigoja elgtis etiškai ir mandagiai.
5. Klubas neatsako už lankytojų asmeninių daiktų saugumą.
6. Apsauga turi teisę neįleisti į klubą asmenų, elgesiu ir/arba išvaizda prieštaraujančių klubo taisyklėms bei pavojingų kitiems klubo lankytojams.
7. Klubo lankytojams draudžiama į klubą įsinešti bet kokio maisto, gėrimų, narkotinį ir psichotropinį poveikį turinčių medžiagų.
8. Klubo lankytojams draudžiama į klubą įsinešti bet kokį ginklą ar sprogmenis.
9. Lankytojai, nesilaikantys šių taisyklių, gali būti išprašyti iš klubo be įspėjimo.